Zadzwoń do nas 413818321

Projekt „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej - rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży.”

Realizujemy międzynarodowy projekt w programie Erasmus+

W dniach 17 – 20 listopada 2015 r. w Polsce, w Wodzisławiu odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów realizujących projekt „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej - rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży.” Spotkanie zorganizowane było przez lidera projektu:

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.


Partnerzy projektu to:

 • szkoła specjalna prowadzona przez stowarzyszenie rodziców z Larnaki na Cyprze - Parents Association of Agios Spiridonas Special School - Cyprus,
 • szkoła zawodowa techniczna z Limassol na Cyprze -  A' Technical School of LimassolCyprus,
 • instytucja organizująca zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży
  z Reykjaviku w Islandii - Fristundamidstodin Midberg  Reykjavik,
 • zespół jednostek oświatowych, w skład którego który wchodzi szkoła podstawowa
  i gimnazjum z Rzymu we Włoszech - Istituto Comprensivo Via F.S. Nitti Romy
 •  Kuratorium Oświaty w Kielcach - polski partner projektu.

 

W spotkaniu, ze strony lidera projektu uczestniczyła Dyrekcja Ośrodka, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz eksperci współpracujący z Ośrodkiem.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz m.in. goście reprezentujący wszystkie szczeble samorządu terytorialnego – Pan Leszek Wawrzyła – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (jednocześnie nauczyciele w MOW-ie, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Pan Stanisław Nawrot, Wójt Gminy Słupia (Jędrzejowska), na terenie której znajduje się Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie – Pan Krzysztof Nowak, a także przyjaciele placówki, wspierający jej działalność.

Celem głównym naszego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w organizacjach oświatowych uczestniczących w projekcie, by mogli efektywnie realizować zadania edukacyjne
i wychowawcze.

Współpraca międzynarodowa to możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych krajów oraz doskonalenie kompetencji językowych uczestników projektu, co stanowi jedną
z kompetencji kluczowych Unii Europejskiej.

Bogactwo różnorodnych doświadczeń  krajów  partnerskich, z uwagi na różną specyfikę działań poszczególnych partnerów,  to niepowtarzalna szansa na pozyskanie nowych metod
i sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą  i w konsekwencji osiąganie coraz lepszych efektów edukacyjnych.

Projekt stwarza możliwość poznania innych kultur i wykorzystania tej wiedzy w edukacji globalnej dzieci i młodzieży, w celu kształtowania także jej kompetencji obywatelskich
i społecznych, stanowiących również jedną z kompetencji kluczowych.

Uczestnicy poszerzą ponadto wiedzę na temat realizacji projektów europejskich
a współpraca partnerska umożliwi podejmowanie dalszych inicjatyw w przyszłości.
Osoby uczestniczące w projekcie koncentrują swoją aktywność zawodową na pracy z dziećmi
i młodzieżą osiągającą niskie rezultatu edukacyjne, posiadającą obniżoną samoocenę i brak pewności siebie, posiadającą niejednokrotnie różnego rodzaju szczególne potrzeby. W grupie odbiorców działań uczestników projektu są także dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, niedostosowane społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dlatego też możliwość międzynarodowej, eksperckiej dyskusji jest szansą zarówno dla nauczycieli, trenerów, innych osób prowadzących zajęcia z dziećmi
i młodzieżą, jak i dla samych młodych ludzi, będących pośrednimi odbiorcami rezultatów projektu.

Z rezultatów projektu korzystać będą mogli w codziennej pracy dyrektorzy, nauczyciele, eksperci edukacyjni, trenerzy i wszyscy zainteresowani efektywną pracą z uczniem/ wychowankiem oraz doskonaleniem kadry edukacyjnej.

Koordynator merytoryczny projektu – Emilia Wojdyła omówiła szczegółowo:

 1. cele i działania projektu,
 2. innowacyjność projektu,
 3. zadania lidera i partnerów projektu,
 4. zadania Zespołu Zarządzającego Projektem,
 5. rezultaty projektu,
 6. sposoby upowszechniania rezultatów projektu,
 7. ewaluację projektu.

Opracowany został i omówiony szczegółowy harmonogram realizacji projektu oraz omówione poszczególne wydarzenia w projekcie. Zaplanowane zostały zadania na najbliższe miesiące. Rozpoczęły się prace nad opracowaniem programów szkoleń, w których wezmą udział przedstawiciele każdej z organizacji partnerskich.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny dziewcząt – wychowanek Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców.

Uczestnicy spotkania zwiedzili także Kraków oraz kopalnię soli w Wieliczce. Gościom zagranicznym bardzo podobały się zabytki Krakowa, byli też pod wrażeniem podziemnej kopalni.

Wydarzenia i rezultaty w projekcie będą upowszechniane na stronie internetowej lidera
i partnerów projektu, w mediach i w różny inny dostępny sposób.

Spotkanie było niezwykle pracowite, ale przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Ze spotkania zrobiona została dokumentacja fotograficzna.

 

Zespół zarządzający Projektem


Tagi: erasmus