Zadzwoń do nas 413818321

Szkolenie w Rzymie w projekcie „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej - rozwijamy kreatywność dzieci i młodz

Szkolenie w Rzymie w projekcie „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej  - rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży”.

W dniach od 5 do 9 kwietnia 2017 r. w Rzymie odbyła się pierwsza część szkolenia w oparciu
o program „Indywidualizacja pracy – szansą na kompleksowe wsparcie edukacyjne i społeczne dzieci
i młodzieży”. Uczestniczyli w niej wszyscy partnerzy projektu. Pierwszym elementem wsparcia uczniów jest diagnoza ich indywidualnych potrzeb i możliwości, by jak najlepiej zaplanować wsparcie. Rzetelna, profesjonalna diagnoza pozwala też na wybór efektywnych metod pracy. Temu poświęcona była w szczególności pierwsza część szkolenia, realizowana we Włoszech. Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje kompetencje w zakresie metod i technik diagnozowania, ale też metod pracy
z dziećmi i młodzieżą, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu czy uzależnieniom. Była to nieoceniona okazja do wymiany doświadczeń, zaprezentowania własnych, sprawdzonych rozwiązań. Warsztaty były interesujące. Takie informacje zwrotne przekazali uczestnicy. Druga ich część odbędzie się w Polsce.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

Zespół Zarządzający Projektem


Tagi: rzymerasmus